Jaarvergadering

Beste leden,

De jaarvergadering  en aansluitende kaartavond zal plaatsvinden op  vrijdag 13 januari 2023 vanaf  20.00 uur in locatie Dorpshuis Plein 13, Pastoor van der Plaatstraat 13A te Rijpwetering.

Ons “nieuw” bestuurslid Bart Schupper zal zich die avond voorstellen en wij zijn blij dat hij ons bestuur komt versterken.

We hebben er even op moeten wachten door het meermaals uitstellen van de jaarvergadering door omstandigheden. Maar er zal bijzondere aandacht worden besteedt aan het 40 jarig jubileum (inmiddels 42 jaar) van ons bestuurslid Harry van der Star. Een heel bijzondere mijlpaal.

Iedereen van harte uitgenodigd. De koffie staat klaar.

Namens het bestuur IJsclub Rijpwetering

 

Beste leden , i.v.m. de coronamaatregelen is de jaarvergadering van 19 november 2021 gecanceld.

 

Beste leden,

Helaas kon vorig jaar vanwege de bijzondere omstandigheden door de corona de jaarvergadering niet doorgaan.

Dit jaar zal de jaarvergadering en aansluitende kaartavond wel doorgang vinden op vrijdag 19 november 2021 vanaf 20.00 uur in locatie Dorpshuis plein 13, Pastoor van der Plaatstraat 13A te  te Rijpwetering. Mochten door onvoorziene omstandigheden m.b.t. extra coronamaatregelen wederom de vergadering niet kunnen plaatsvinden laten wij dit z.s.m. weten. Bijzondere aandacht zal worden besteedt aan het 40 jarig jubileum  (inmiddels 41 jaar) van ons bestuurslid Harry van der Star.

Namens het bestuur IJsclub Rijpwetering.

 

Beste leden,

In november 2020 kon de jaarvergadering 2019/2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en is deze uitgesteld. We hadden toen de hoop dat we deze alsnog in het voorjaar van 2021 hadden kunnen houden, maar helaas…de maatregelen zijn grotendeels nog van kracht.

Om deze reden heeft het bestuur besloten schriftelijk verantwoording af te leggen over het seizoen 2019-2020. 

1.       Notulen Jaarvergadering 18-11-2019 notulen jaarvergadering 18112019

2.       Verslag secretaris Verslag secretaris 2019

3.       Financieel verslag Fin overzicht 2019 2020 en toelichting  Toelichting financieel verslag seizoen 2020

Kascontrole is uitgevoerd en accoord bevonden door Chris Zoetemelk en Leo Jansen d.d. 06-05-2021

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar 2020: Dolf Rotteveel, Alex v.d. Geest en Harry v.d. Star. Allen hebben aangegeven nog een termijn door te willen gaan waar wij uiteraard blij mee zijn!

Nieuw bestuurslid: wij hebben er nog een nieuwe kandidaat bestuurslid bij gevonden,  Bart Schupper wil graag ons bestuur komen versterken en draait inmiddels al een jaar mee. Uiteraard zal Bart zich uitgebreid voorstellen bij de eerst volgende jaarvergadering.

Wij gaan er van uit dat de leden al deze bestuurlijke zaken goedkeuren, maar mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit uiterlijk 6 juni 2021 schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar ijsclubrijpwetering@hotmail.nl.

Ook hebben we nog een bijzonder jubileum, Harry zit dit jaar 40 jaar in het bestuur van onze ijsclub! Uiteraard willen we dit niet zo maar aan ons voorbij laten gaan. Maar doordat de jaarvergadering in 2020 vanwege corona niet door kon gaan, zullen we hier bij de eerst volgende jaarvergadering bij stil staan!