Home

Mei 2021

Beste leden,
In november 2020 kon de jaarvergadering 2019/2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en is deze uitgesteld. We hadden toen de hoop dat we deze alsnog in het voorjaar van 2021 hadden kunnen houden, maar helaas…de maatregelen zijn grotendeels nog van kracht.
Om deze reden heeft het bestuur besloten schriftelijk verantwoording af te leggen over het seizoen 2019-2020. Onder het kopje “Bestuur” tref je de notulen 2019, het verslag van de secretaris en de penningmeester aan.